Сучасні стандарти діагностики та лікування алергічного риніту (Київ, 24.04.2019) :: Алергічний риніт

Поліпоз: актуальні питання (патогенез, гістологія)

Поліпоз та аспіринова тріада. Патогенез поліпів носа. Гістологія поліпів носа. Цитологічна класифікація Мігінда. Симптоми поліпозу носа. Проблема поліпозу носа.

Етіологія поліпозу носа

Етіологія поліпозу носа: генетика, фактори довкілля. Роль інфекції при поліпозі носа. Астма і поліпоз носа.

Поліпоз - основи диференційної діагностики

Історія поліпозу носа. Анатомія носа та приносових пазух. Оцінка поліпів, диференційна діагностика поліпозу.

Як довго продовжувати лікування при алергічному риніті?

Оцінка персистуючого запалення як фактору визначення довготривалості лікування алергічного риніту. Фармакотерапія алергічного риніту в рамках індивідуалізації лікування та визначення лікувальної тактики. Ступенева терапія (лікування) алергічного риніту.

Хірургічне лікування алергічного риніту

Чому хірургічне лікування алергічного риніту не застосовується як самостійний метод. Покази до хірургічного втручання при алергічному риніти. Малоінвазивні ендоскопічні методи як методи вибору хірургічного лікування алергічного риніту.

Лікування в залежності від ступеня тяжкості перебігу алергічного риніту та коморбідних захворювань

Яким пацієнтам показана додаткова до антигістамінних препаратів та кортикостероїдів терапія? Складові діагнозу алергічного риніту та ступені тяжкості перебігу. Коморбідність алергічного риніту. Які з груп препаратів показані для лікування персистуючого чи інтермітуючого алергічного риніту середньотяжкого або тяжкого перебігу? Клінічні симптоми алергічного риніту. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів. Ефективна фармакотерапія алергічного риніту. Алгоритм фармакотерапії алергічного риніту у дорослих та дітей.

Пошук Всі результати