Гострий риносинусит та отит з позицій Icpc-2. Львів 21.02.2019

Принципи діагностики ХРС

Принципи діагностики хронічного риносинуситу. Діагностика ХРС відповідно до класифікації МКБ-11. Діагностичні критерії ХРС. Особливості протікання ХРС у дітей. Комп'ютерна томографія при ХРС.

Форми та етіопатогенез ХРС

Форми та етіопатогенез ХРС. Моделі визначення форм хронічного риносинуситу. Характеристика ХРС згідно з консенсусом EPOS 2012. Фактори розвитку ХРС. Концептуальна основа сучасних поглядів на етіопатогенез ХРС. Основні ланки патогенезу ХРС.

Хронічний риносинусит та його мультифакторний патогенез?

Хронічний риносинусит та його мультифакторний патогенез? Розповсюдженість ХРС у світі. Характеристика ХРС відповідно до класифікації МКБ-11. Мультифакторний етіопатогенез ХРС. Фактори розвитку ХРС.

Парадигма доказової медицини та клінічна настанова ХРС

Парадигма доказової медицини та клінічна настанова хронічного риносинуситу. Зміна парадигми в розумінні ХРС. Перехід до доказової медицини. Концептуальна основа класичної та сучасної медицини.

Пошук Всі результати