Матеріали за МКХ-11 :: 12 Хвороби органів дихання

Риносинусит: відповідність старої та нової класифікації

Визначення гострого риносинуситу згідно нових положень та можливі виключення. Гострий та хронічний риносинусит. Місце ГРВІ, катарального та сезонного риносинуситу, гнійного риносинуситу в новій класифікації.

Морфологічні порушення порожнини носа

Морфофункціональні порушення порожнини носа. Розбір результатів ендоскопічного огляду з точки зору аномальних деформацій та утворень, що порушують фізіологію дихання.

Мукоциліарний транспорт

Особливості мукоциліарного транспорту. Відновлення співустя як основна задача отоларингологічного оперативного втручання. Важливість збереження цілісності слизової оболонки під час оперативного втручання.

Фізіологія дихання

Фізіологія носового дихання. Повноцінний цикл повітрообміну. Особливості дихання носом та анатомічно обгрунтовані "нормальні" вдих-видих.

Ембріогенез та розвиток приносових пазух

Особливості розвитку приносових пазух. Розвиток верхньощелепової пазухи дитини. Формування приносових пазух у дітей.

Остеомеатальний комплекс

Остеомеатальний комплекс: решітчастий лабіринт, лобна пазуха, клиноподібна пазуха. Періоди розвитку пазух. Види решіток у решітчастому лабіринті. Важливість збереження цілісності слизової оболонки під час оперативних втручань. Роль ендоскопа під час оперативних втручань.

Пошук Всі результати