Матеріали за МКХ-11 :: 12 Хвороби органів дихання

Діагностика ХРС: вік, цитологія та бактеріологія

Діагностика хронічного риносинуситу: вік, цитологія та бактеріологія. В якому віці найчастіше виявляються поліпи носу. Частота розвитку поліпів відповідно до віку. Цитологія, біопсія та бактеріологія носу. Мікробіологічні дослідження. Коментує доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій Михайлович

Діагностика ХРС

Діагностика хронічного риносинуситу. Стадії поліпів за даними ендоскопії (EPOS 2012). Дослідження носової порожнини при ХРС за допомогою ендоскопу. Об'єктивне підтвердження постійних симптомів ХРС. Коментує доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій Михайлович

Порушення метаболізму арахідонової кислоти. Грибкові та інвазивні форми процесів

Порушення метаболізму арахідонової кислоти. Грибкові та інвазивні форми процесів. Аспірин та інші провокації. Грибкові захворювання навколоносових пазух. Коментує доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій Михайлович

Синдроми Янга та Зіверта-Картагенера

Синдроми Янга та Зіверта-Картагенера. Миготлива дискінезія та риносинусит. Синдром Янга - поліпоз носу та бронхоектатична хвороба. Синдром Зіверта-Картагенера - поліпоз та бронхоектатична хвороба із дзеркальним розташуванням внутрішніх органів. Коментує доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій Михайлович

Ендотип: РС асоційований з первинним імунодефіцитом

Ендотип: риносинусит асоційований з первинним імунодефіцитом. Частохворіючі діти та імунодефіцитні стани. Імунодефіцитні стани у хворих із ХРС. Зменьшення IgA та IgG при імунодефіцитних станах. Коментує доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій Михайлович

Муковісцидоз та риносинусит

Муковісцидоз та риносинусит. Ендотип: порушення реології слизу. Зв'язок між муковісцидозом та ХРС. Порушення трансмембранного переносу хлору в епітеліоцитах. Коментує доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій Михайлович

Фенотипи та ендотипи ХРС

Фенотипи та ендотипи хронічного риносинуситу. ХРС з поліпами та без. Важливість фенотипу та ендотипу. ХРС та IgE-залежні захворювання. Тестування на алергію. Коментує доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій Михайлович

Патофізіологія ХРС: революційні зміни поглядів на проблему

Патофізіологія хронічного риносинуситу: революційні зміни поглядів на проблему. Апоптоз при ХРС. Моделі ремоделювання у пацієнтів з ХРС. Загальна характеристика патогенезу. Еволюція розуміння ХРС. Коментує доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій Михайлович

Пошук Всі результати