Матеріали за МКХ-11 :: 12 Хвороби органів дихання

Патогенетичні чинники ХРС у дітей

Патогенетичні чинники хронічного риносинуситу у дітей. Роль бактерій при ХРС у дітей. Особливості збудників ХРС у дітей. Гіперплазія лімфоїдної тканини у дітей. Патогенетичний взаємозв'язок ХРС у дітей.

Обстеження пацієнтів з гострим тонзилітом

Клінічні діагностичні критерії ГСО. Критерії ступеню тяжкості ГСО. Клінічні діагностичні критерії гострого тонзиліту. Антибактеріальна терапія ГБРС та ГБСО. Алгоритм лікування дорослих та дітей з ГРС, ГСО та ГТ.

Методи діагностики ХРС у дітей

Хронічний риносинусит, як запалення слизової оболонки носа та приносових пазух. Клінічні симптоми ХРС у дітей. Схема станів у дітей, асоційованих з хронічним назофарингітом. Скарги при гіпертрофії аденоїдних вегетацій. Обстеження дітей з ХРС. Діагностичні критерії ХРС. Критерії ступеню тяжкості ХРС. Візуалізація стану приносових пазух у дітей.

Класифікація медичних продуктів у фармакотерапії

Класифікація медичних продуктів у фармакотерапії: лікарські засоби, вироби медичного призначення та інші. Документи, необхідні для державної реєстрації медичних продуктів в МОЗ України. Функціональні харчові продукти. Особливості фармацевтичного ринку України.

Бренди і генерики у фармакотерапії

Визначення оригінального лікарського препарату. Повний цикл доклінічних і кілінічних досліджень ЛЗ. Визначення поняття "генерик". Класифікація та переваги генериків. Способи реєстрації лікарських препаратів в Україні.

Алгоритм лікувальної тактики ХРС у дітей

Алгоритм лікувальної тактики хронічного риносинуситу у дітей. Показання до ендоскопічної хірургії на приносових пазухах у дітей.

Мультифакторний етіопатогенез хронічного риносинуситу

Розповсюдженість хронічного риносинуситу. Мультифакторний етіопатогенез ХРС. Форми ХРС. Основні ланки патогенезу ХРС.

Принципи діагностики хронічного риносинуситу

Діагностичні критерії хронічного риносинуситу. Основні та додаткові симптоми ХРС. Другорядні симптоми ХРС. Особливості діагностики ХРС у дітей. Методи діагностики ХРС.

Пошук Всі результати