Матеріали за МКХ-11 :: 02 Новоутворення

Особливості проведення операцій на магістральних судинах

Основи проведення операції на сонній артерії. Встановлення турнікету та тренування перед операцією. Важливість забезпечення компенсації кровообігу мозку. Безпечна резекція злоякісної пухлини із патологічною деформацією.

Послідовність проведення операції з видалення раку гортані

Розбір клінічного випадку: рак серединного відділу гортані та метастази на шиї. Проведення детальної діагностики перед хірургічним втручанням. Проведення екстирпації гортані та правої долі щитоподібної залози. Видалення метастазів на шиї. Причини видалення правої долі щитоподібної залози. Особливості видалення правої частини щитоподібної залози. Ендофітний тип росту пухлини. Введення назогастрального зонду. Укриття біфуркації сонної артерії м’якими тканинами киваючого м’язу.

Санація трахеостоми, сформованої після екстирпації гортані

Післяопераційна обробка трахеостоми, що була накладена після розширеної екстирпації гортані у зв'язку з онкологічним захворюванням. Післяопераційне ведення та етапи реабілітації хворого.

Ще раз про онконастороженість

Недостатня оцінка скарг хворого лікарями першої ланки. Рекомендації для лікарів першої ланки щодо випадків, коли покращень у пацієнта не спостерігається після завершення терапії. Необхідність направлення пацієнтів до ЛОР-онкологів при наявності ускладнень у пацієнта.

Патогенетичні аспекти утворення кіст верхньощелепної пазухи

Обговорення патогенетичних аспектів утворення кіст верхньощелепних пазух. Досвід із дисетрації П.М. Ковтуновського. Види кіст у гайморових пазух. Відсутність поліпів у пазухах. Фізіологічі особливості поліпів. Напрямки руху мукоциліарного транспорту.

Академічна дискусія: патогенетичний підхід до лікування гострого отиту

Лікування носу при гострому середньому отиті. Методи лікування та препарати. Використання антибіотиків при запальних процесах. Використання топічних стероїдів та розвиток ускладнень спричинене ними. Недоцільність хірургічного втручання при лікуванні алергічних аденоїдитів у дітей. Наслідки аденотомії у дітей. Показання до хірургії лімфоїдної тканини. Необхідність заміни топічних стероїдів при ускладненнях. Рекомендації для мінімізації інфікування дітей та формування імунітету.

Рак гортані

Серед злоякісних пухлин верхніх дихальних шляхів рак гортані зустрічається найчастіше (понад 4% по відношенню до всіх інших локалізацій).

Невринома слухового нерва

Невринома являє собою доброякісну пухлину, яка росте з оболонки вестибулярної частини VIII пари черепних нервів.

Пошук Всі результати