Матеріали за МКХ-11 :: 02 Новоутворення

Збільшення лімфатичних вузлів у області голови та шиї: тактика ведення

Динаміка росту кількості хворих на онкологічні захворювання. Випадки діагностики на пізніх стадіях захворювання. Проведення операцій при збільшенні лімфатичних вузлів в області голови та шиї. Коли доцільне розширене хірургічне втручання.

Точка зору: Тактика ведення метастазів на шиї

Основні гістотипи пухлин. Принципи вибору лікування онкологічних захворювань в залежності від гістотипу пухлин. Наявність метастазів на шиї при всіх гістотипах пухлин. Важливість диференціації гістотипів при виборі лікування. Проведення диференціальної діагностики та ультразвукове дослідження. Радикальні методи лікування. Доопераційна та інтроопераційна діагностика.

Судинні пухлини. Парагангліоми

Хірургія судинних пухлин на сонних артеріях. Доброякісні та злоякісні парагангліоми. Результати операцій при злоякісній парагангліомі. Наслідки розвитку злоякісних форм парагангліоми.

Онконастороженість у практиці отоларинголога

Вибір правильної тактики лікування при збільшенні лімфовузла в області голови та шиї у хворого. Необхідність верифікації лімфовузла перед призначенням лікування. Особливості використання різних методів лікування. Недоцільність взяття біопсії частин лімфовузла. Необхідність проведення біопсії в умовах стаціонару з подальшим проведенням імуногістохімічного дослідження.

Лімфаденіт або метастази пухлин верхньої щелепи. Онконастороженість.

Рекомендації для сімейних лікарів на випадок збільшення лімфовузлів у пацієнта під час розвитку ангіни чи інших патологій. Наслідки проведення неправильного лікування. Чому потрібно проводити додаткові дослідження. Доцільність направлення хворих до стаціонару при наявності пухлин. Збільшення лімфовузлів при запальних та онкологічних процесах.

Клінічна семіотика та біопсія

Пухлини шкіри. Особливості визначення діагнозу при захворюваннях шкіри. Небезпека генералізації процесу розвитку пухлин при проведенні біопсії. Коли недоцільно проводити біопсію. Шляхи вибору правильного лікування.

Клінічний випадок: Пухлина верхньої щелепи

Анамнез пацієнта, шлях діагностики пухлини верхньої щелепи. Алгоритм лікування: проведення хірургічного втручання, планування виготовлення протезів та реабілітація. Компенсація косметичних дефектів, що виникли внаслідок операції. Огляд комп'ютерної томограми хворого, коментар щодо стану пухлини, її локалізації та впливу на оточуючі тканини.

Клінічний випадок: Пухлина глотки

Діагностика пухлин глотки: форми та види пухлин. Розбір клінічного випадку пухлини лівого піднебінного мигдалика. Наслідки неправильно призначеного лікування. Проведення біопсії та верифікація гістологічного діагнозу. Розбір КТ картини захворювання. Шляхи розповсюдження пухлини. Накопичення контрастної речовини у пухлині. Звуження глотки через збільшення лівого піднебінного мигдалика.

Пошук Всі результати