Терапевтичне застосування бактеріального лізату при алергічних захворюваннях: систематичний огляд та мета-аналіз

Ченмей Лі, Хуа Чжоу, Вей Чжан, Датянь Че

РЕФЕРАТ СТАТТІ

Мета: мета цього огляду – оцінка ефективності лікування бактеріальним лізатом у пацієнтів з алергічними захворюваннями

Методи: із використанням таких джерел як веб-ресурси PubMed, EMBASE, Cochrane, China National Knowledge Infrastructure, Chinese Biomedical literature і Wanfang databases був проведений пошук результатів рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) терапії бактеріальним лізатом пацієнтів, що страждали на алергічні захворювання (астма, атопічний дерматит та алергічний риніт). Пошук був проведений по базах даних до березня 2020 року. Оцінка ризиків системної помилки була проведена на основі рекомендацій, розроблених некомерційною організацією «Кокранівська співпраця».

Результати: в цьому мета-аналізі були використані дані з 19 досліджень, в яких проводилось порівняння пацієнтів, що отримували бактеріальний лізат, з контролем. Спостерігалося поліпшення контролю симптомів алергії на 24% [(відносний ризик (ВР): 1,24; 95% ДІ (1,19, 1,30)]. На додаток до цього покращення контролю симптомів астми було на 22% вище [(ВР): 1,22; 95% ДІ (1,14, 1,26)] у групі терапії бактеріальним лізатом. Крім того, у групі терапії порівняно з контролем було виявлено підвищення рівнів імуноглобулінів (IgA і IgG), рівнів підтипів Т-лімфоцитів (CD3+, CD4+, CD4+/CD8+, Th1) і цитокінів (IFN-γ, IL-2 і IL-12). Водночас не було виявлено суттєвої різниці у частоті побічних явищ між обома групами.

Висновки: терапевтичне застосування бактеріального лізату як рутинної терапії поліпшує контроль симптомів у пацієнтів з алергічними захворюваннями. У процесі цього мета-аналізу не було виявлено жодного підвищення ризику розвитку небажаних реакцій.

Посилання:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/pai.13572

Проведені заходи

Заходи

ALLERG.ENT | Особливості діагностики та лікування «весняного» алергічного риніту

Початок 10.03.2023
Online

Якість життя як основний критерій ефективності лікування захворювань ЛОР-органів

Початок 23.03.2023
Online

Запальні і незапальні захворювання ЛОР-органів

Початок 27.04.2023
Online

Пошук Всі результати