Ознаки та критерії діагностики захворювання

Код МКХ 10 Н 72

Такий, як і у хворих на хронічний тубо тимпанальний гнійний середній отит в фазі ремісії.

Перфорація барабанної перетинки може бути травматичного походження або після перенесеного запального захворювання середнього вуха (гострого середнього отиту), що не завершився повним морфологічним видужанням. Це стійкий дефект в ділянці ненатянутої або частіше натягнутої частини перетинки з омозолілими краями, який зумовлює безпосереднє сполучення барабанної перетинки з атмосферним повітрям через зовнішній слуховий хід і створює умови для подальшого інфікування барабанної порожнини і загострень середнього отиту.

Умови, у яких повинна надаватись медична допомога

Виконання хірургічних втручань можливо тільки в хірургічних стаціонарах, оздоблених мікроскопами для проведення таких видів оперативних втручань та при наявності отомікрохірургів з певними навичками в мікрохірургії вуха, а саме на базі обласних ЛОР-відділень, Інституті отоларингології, Центрів мікрохірургії вуха.

Діагностична програма

  1. Отоскопії, при якій встановлюється локалізація, розміри перфорації, стан залишків барабанної перетинки, характер слизової оболонки медіальної стінки барабанної порожнини. Іноді при великій перфорації візуалізується тимпанальне вічко слухової труби. При отомікроскопії можливо чіткіше визначити стан слухових кісточок.
  2. Дослідження слухової функції (аудіометрія) дає змогу встановити в більшості випадків порушення звукопроведення в різній мірі.
  3. Рентгенографічні методи (Rо-графія за Шюллером) дослідження скроневої кістки при "сухому вусі" не є достатньо інформативними і можуть тільки встановити порушення розвитку коміркової системи соскоподібного відростка в різних межах.
  4. Загальні аналізи крові та сечі залишаються без змін, проте для проведення оперативних втручань необхідно проводити дослідження згортання крові і вираховувати кількість тромбоцитів.

Обов'язкові діагностичні заходи: отоскопія, аудіометрія.

Факультативні діагностичні заходи: визначення функції слухової труби, Rо-графія за Шюллером, комп'ютерна томографія скроневих кісток.

Пошук Всі результати