наказ МОЗ України від 24.03.2009 № 181

Лікувальна програма

Масивна антибактеріальна терапія (цефалоспорини II-IV генерації, фторхінолони, макроліди).

Широкий парацентез барабанної перетинки, мастоїдектомія або радикальна операція на вусі з виявленням норицевих ходів, що ведуть в піраміду скроневої кістки.

Якщо після проведеного лікування немає тенденції до покращення, продовжується гноєтеча, виражений біль і при КТ визначається деструктивний процес в піраміді скроневої кістки, показані хірургічні втручання, направлені на санацію вогнища запалення в піраміді. Ці операції можуть бути екстра-, інтрапірамідними і комбінованими.

Анальгетики, десенсибілізуючі препарати.

Після ліквідації гнійного процесу загальноукріплююча та стимулююча терапія для покращення функції вражених черепних нервів.

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

Середня тривалість лікування 28-30 діб. Відсутність болю та скарг зі сторони середнього вуха.

Можливі побічні дії та ускладнення

Внутрішньочерепні ускладнення.

Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги

Петрозит є дуже рідким але важким захворюванням, тому хворі та їх родина повинні бути ознайомлені з наслідками, ускладненнями та протоколом лікування і дати згоду на проведення оперативного втручання.

Лікування, а особливо при внутрішньочерепних ускладненнях, проводиться із залученням суміжних спеціалістів – нейрохірургів, невропатологів.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації

Постійний динамічний нагляд хворого на протязі кількох місяців.

Ступінь наукової доказовості запропонованих медичних технологій

Рівень С.

Директор Департаменту організації медичної допомоги М.П. Жданова

Пошук Всі результати