наказ МОЗ України від 24.03.2009 № 181

Лікувальна програма

Перелік і обсяг медичних послуг обов`язкового асортименту

Загальне лікування:

  • знеболення
  • кісточкова олія внутрішньо та на зони шкіри що опромінюються
  • антиоксиданти, печінкові протектори

Спеціальне лікування:

  1. Проведення неоад'ювантної (внутрішньоартеріальної або внутрішньовенної) поліхіміотерапії з супутнім й альтернативним лікуванням.
    Доцільно проведення 2 курсів з інтервалом в 3 тижні.
  2. Проведення дистанційної променевої терапії на первинний осередок з декількох полів.

При можливості лікувальних закладів проведення індукційних сучасних методів лікування (магнітотерапія, брахітерапія, ЗВЧ-гіпертермія, термоаблація).

При низкодиференційованих пухлинах опромінення зон реґіонарних метастазів.

Перелік і обсяг послуг додаткового асортименту

  • шунтування при серозному отиті
  • дегідратаційна та протизапальна терапія при мукозиті та дерматиті під час опромінення, кортикостероїдні мазі

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

Очікуваний результат лікування – повний регрес пухлини після проведеного лікування . При залишковій пухлині – повторні курси хіміотерапії або кріодеструкція.

Тривалість лікування в стаціонарі: хіміотерапія протягом 10-15-ти днів один курс. Інтервал між курсами в 3 тижні. Далі хворий виписується для амбулаторного лікування. Середня тривалість лікування -75-90 днів.

Критерій ефективності лікування

3-річне виживання – 9 % ( рівень доказовості А ).

Можливі побічні дії та ускладнення

При проведені хіміотерапії можливі ускладнення з боку гемопоезу, променевий мукозит, епітеліїт. Хворі підлягають пожиттєвій диспансеризації.

Пошук Всі результати