наказ МОЗ України від 24.03.2009 № 181

Лікувальна програма

Перелік і обсяг медичних послуг обов`язкового асортименту

Спеціальне лікування: за цієї стадії можливо проводити – телегаматерапію ( СОД 65 Гр ) або операція (хордектомія, фронто-латеральна резекція, ендоларингіальне мікрохірургічне видалення з застосуванням лазера або без нього). Променева терапія призначаються амбулаторно . Рівень доказовості А

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Повний регрес пухлини. При залишковій пухлині застосування альтернативних методів лікування ( при рецидиві після операції –променева, при рецидиві після опромінення - хірургічне лікування).

Тривалість лікування в стаціонарі. 25-30 днів. Далі хворий виписується на амбулаторне спостереження.

Критерії ефективності лікування

Згідно 5-річне виживання І стадія - 87% - 90% , ІІ стадія – 58%-70%.

Можливі побічні дії та ускладнення

Можливий променевий мукозит, епітеліїт, хондроперихондрит, алергічні реакції.

Пошук Всі результати