Ознаки та критерії діагностики захворювання

Код МКХ 10 Д.14.1

Об'єднання доброякісних новоутворень гортані у групу нодозних носить умовний характер, але з хірургічної точки зору може бути доцільним, тому що, незважаючи на різну етіологію, патологоанатомічну сутність, їх об'єднує локалізація, доброякісний перебіг, хірургічна тактика.

До нодозних утворень голосових складок можна віднести:

  • вузлики співаків;
  • поліпи;
  • доброякісні неепітеліальні пухлини;
  • кісти;
  • неспецифічні гранульоми;

До неспецифічних гранульом гортані відносяться післяопераційні інкубаційні і контактні гранульоми. У патогенезі всіх видів гранульом має суттєве значення травма слизової оболонки та охрястя ( операція, інтубація, та ін.)та непрямою травмою ( рефлекс кислого вмісту, перевантаження голосу, кашель, чихання та ін.). У випадку контактних гранульом, які як правило знаходяться у задніх відділах просвіту гортані по медіальній поверхні голосових відростків та тіла черпакуватих хрящів не завжди можна виявити травмуючий фактор, як прямий, так і непрямий. Вважається, що хірургічне видалення гранульом не завжди ефективно, бо має місце часте рецедивування захворювання. Тому хірургічне лікування показано у тих випадках, коли неефективна фонопедична терапія, антацидні препарати, або гранульома має виражені клінічні прояви ( дисфагія, утруднене дихання, відчуття стороннього тіла у глотці). Для профілактики рецидива гранульом пропонують використовувати лазерну енергію невеликої потужності, для упередження термічного ураження підлеглих тканин. Техніка видалення гранульом така ж, як і при видаленні інших нодозних утворень.

Умови, в яких повинна надаватись медична допомога

Допомога у стаціонарах ЛОР-відділень

Діагностична програма

  • непряма ларингоскопія;
  • лабораторні аналізи крові та сечі;
  • біопсія, морфологічні дослідження;

Пошук Всі результати