наказ МОЗ України від 24.03.2009 № 181

Ознаки та критерії діагностики захворювання

Код МКХ10 М.30

Захворювання з невідомою етіологією, яке характеризується екстрацелюлярним вкрапленням фібрілярного протeїну. Клінічно він поділяється на дві групи: первинний, при якому спонтанне відкладення амілоїду у міжклітинному просторі, та вторинний, при якому знаходження амілоїду пов'язано з іншими захворюваннями, такими як ревматоїдний артрит і туберкульоз.

Амілоїдоз може бути локалізованим та генералізованим. Гортань рідко втягується у процес. Першими скаргами при цьому є задишка, охриплість. Найчастіше при ларингеальному амілоїдозі вражаються голосові складки, шлуночки, вестибулярні складки. Іноді можуть уражатися інші відділи гортані. Амілоїдні депозити при ларингоскопії виглядають як гладкі розовато-сірі вкраплення, розташовані підепітеліально.

Умови, у яких повинна надаватись медична допомога

Консервативне лікування у ревматологічному або фтизіатричному відділенні. У разі потреби – хірургічне видалення у ЛОР-відділенні.

Діагностична програма

  • клінічні прояви;
  • ларингоскопія, біопсія;
  • морфологічні дослідження.

Лікувальна програма

Перелік і обсяг медичних послуг обов'язкового характеру

  • Хірургічне ( ефективно застосування хірургічного лазера).

Перелік та обсяг медичних послуг додаткового асортименту

Консультація та лікування у суміжних спеціалістів.

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

Після видалення новоутворень гортані – відновлення голосооутворюючої та дихальної її функцій – фонопедія.

Тривалість лікування у стаціонарі – 5 – 7 днів.

Критерії якості лікування

Відновлення голосооутворючої та дихальної функцій гортані.

Можливі побічні дії та ускладнення

При прогресуванні основного захворювання можливі рецидиви.

Пошук Всі результати