Науково-практична конференція «Міждисциплінарний підхід до проблеми хронічного риносинуситу в рамках нових клінічних рекомендацій» (Вінниця) 25.01.2019

Комплексне лікування риносинуситів: деякі засади

Комплексне лікування риносинуситів: деякі засади. Фармакотерапія. Післяопераційні реактивні зміни слизової оболонки порожнини носу. Оптимізація FESS. Механізм розвитку реактивного запалення. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Комплексне лікування хронічних риносинуситів: уточнююча діагностика

Комплексне лікування хронічних риносинуситів: уточнююча діагностика. Полісинусит. Koncha bullosa. Кіста максилярного синусу: лівобічний гіпертрофічний риніт. Риноманометричне дослідження. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Концепція Мессерклінгера

Концепція Мессерклінгера. Риногенна концепція. Остіомеатальний комплекс. Основна анатомо-функціональна одиниця носової порожнини. Скорочення термінів післяопераційного періоду у пацієнтів після ринохірургічного втручання. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Розвиток функціональної ендоскопічної хірургії пазух (FESS)

Розвиток функціональної ендоскопічної хірургії пазух (FESS). Важливі компоненти у лікуванні хворих із захворюванням верхніх дихальних шляхів. Загальновизнані концепції хірургічного лікування. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Діагностика ХРС: вік, цитологія та бактеріологія

Діагностика хронічного риносинуситу: вік, цитологія та бактеріологія. В якому віці найчастіше виявляються поліпи носу. Частота розвитку поліпів відповідно до віку. Цитологія, біопсія та бактеріологія носу. Мікробіологічні дослідження. Коментує доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій Михайлович

Діагностика ХРС

Діагностика хронічного риносинуситу. Стадії поліпів за даними ендоскопії (EPOS 2012). Дослідження носової порожнини при ХРС за допомогою ендоскопу. Об'єктивне підтвердження постійних симптомів ХРС. Коментує доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій Михайлович

Пошук Всі результати