Науково-практична конференція «Міждисциплінарний підхід до проблеми хронічного риносинуситу в рамках нових клінічних рекомендацій» (Вінниця) 25.01.2019

Актуальне питання: Синдром хронічного кашлю - провідний синдром ХРС у дітей

Синдром хронічного кашлю - провідний синдром хронічного риносинуситу у дітей. Порядок дій педіатрів та отоларингологів при синдромі хронічного кашлю. Методи лікування хронічного кашлю відповідно до протоколу EPOS 2012. Обов'язкове хірургічне лікування при аденоїдах та хронічному кашлі.

Вплив аденоїдів на розвиток хронічного риносинуситу у дітей

Вплив аденоїдів на розвиток хронічного риносинуситу у дітей. Розвиток аденоїдів у дітей. Відмінність та класифікації аденоїдів. Підходи до видалення аденоїдів у дітей. Наявність риносинусит при аденоїдах у дітей.

Демонстрація у ретроспективі випадків фронтотомії та сфеноїдотомії

Демонстрація у ретроспективі випадків фронтотомії та сфеноїдотомії. Ендоназальна фронтотомія. Огляд сфеноїдального синусу. Післяопераційне ендоскопічне спостереження за пацієнтами після FESS. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Який препарат діє на основні ланки патогенезу?

Який препарат діє на основні ланки патогенезу? Вплив препарату Синупрет на ланки патогенезу післяопераційного риносинуситу. Препарати для зрошення порожнини носа після FESS. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Основні вимоги до патогенетичної терапії у післяопераційному періоді

Основні вимоги до патогенетичної терапії у післяопераційному періоді. Реакційні зміни, що виникають після FESS. Основні вимоги до патогенетичної терапії. Регламент післяопераційного ведення хворих після FESS. Рубцевий процес після FESS. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Післяопераційні зміни слизової оболонки порожнини носа

Післяопераційні зміни слизової оболонки порожнини носа. Оперативне втручання та рання реабілітація. Порушення носового дихання. Порушення роботи мукоциліарного транспорту. Можливі наслідки наявності додаткових отворів (фонтанел) максилярного синусу. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Пошук Всі результати