Матеріали за МКХ-11:: 02 Новоутворення :: Злоякісні новоутворення, крім лімфоїдної, кровотворної, центральної нервової системи або пов’язаних із ними тканин

Онконастороженість у практиці отоларинголога

Вибір правильної тактики лікування при збільшенні лімфовузла в області голови та шиї у хворого. Необхідність верифікації лімфовузла перед призначенням лікування. Особливості використання різних методів лікування. Недоцільність взяття біопсії частин лімфовузла. Необхідність проведення біопсії в умовах стаціонару з подальшим проведенням імуногістохімічного дослідження.

Лімфаденіт або метастази пухлин верхньої щелепи. Онконастороженість.

Рекомендації для сімейних лікарів на випадок збільшення лімфовузлів у пацієнта під час розвитку ангіни чи інших патологій. Наслідки проведення неправильного лікування. Чому потрібно проводити додаткові дослідження. Доцільність направлення хворих до стаціонару при наявності пухлин. Збільшення лімфовузлів при запальних та онкологічних процесах.

Клінічна семіотика та біопсія

Пухлини шкіри. Особливості визначення діагнозу при захворюваннях шкіри. Небезпека генералізації процесу розвитку пухлин при проведенні біопсії. Коли недоцільно проводити біопсію. Шляхи вибору правильного лікування.

Клінічний випадок: Пухлина верхньої щелепи

Анамнез пацієнта, шлях діагностики пухлини верхньої щелепи. Алгоритм лікування: проведення хірургічного втручання, планування виготовлення протезів та реабілітація. Компенсація косметичних дефектів, що виникли внаслідок операції. Огляд комп'ютерної томограми хворого, коментар щодо стану пухлини, її локалізації та впливу на оточуючі тканини.

Клінічний випадок: Пухлина глотки

Діагностика пухлин глотки: форми та види пухлин. Розбір клінічного випадку пухлини лівого піднебінного мигдалика. Наслідки неправильно призначеного лікування. Проведення біопсії та верифікація гістологічного діагнозу. Розбір КТ картини захворювання. Шляхи розповсюдження пухлини. Накопичення контрастної речовини у пухлині. Звуження глотки через збільшення лівого піднебінного мигдалика.

Особливості проведення операцій на магістральних судинах

Основи проведення операції на сонній артерії. Встановлення турнікету та тренування перед операцією. Важливість забезпечення компенсації кровообігу мозку. Безпечна резекція злоякісної пухлини із патологічною деформацією.

Послідовність проведення операції з видалення раку гортані

Розбір клінічного випадку: рак серединного відділу гортані та метастази на шиї. Проведення детальної діагностики перед хірургічним втручанням. Проведення екстирпації гортані та правої долі щитоподібної залози. Видалення метастазів на шиї. Причини видалення правої долі щитоподібної залози. Особливості видалення правої частини щитоподібної залози. Ендофітний тип росту пухлини. Введення назогастрального зонду. Укриття біфуркації сонної артерії м’якими тканинами киваючого м’язу.

Санація трахеостоми, сформованої після екстирпації гортані

Післяопераційна обробка трахеостоми, що була накладена після розширеної екстирпації гортані у зв'язку з онкологічним захворюванням. Післяопераційне ведення та етапи реабілітації хворого.

Пошук Всі результати