Матеріали за МКХ-11:: 12 Хвороби органів дихання :: Захворювання верхніх дихальних шляхів

Вплив аденоїдів на розвиток хронічного риносинуситу у дітей

Вплив аденоїдів на розвиток хронічного риносинуситу у дітей. Розвиток аденоїдів у дітей. Відмінність та класифікації аденоїдів. Підходи до видалення аденоїдів у дітей. Наявність риносинусит при аденоїдах у дітей.

Демонстрація у ретроспективі випадків фронтотомії та сфеноїдотомії

Демонстрація у ретроспективі випадків фронтотомії та сфеноїдотомії. Ендоназальна фронтотомія. Огляд сфеноїдального синусу. Післяопераційне ендоскопічне спостереження за пацієнтами після FESS. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Який препарат діє на основні ланки патогенезу?

Який препарат діє на основні ланки патогенезу? Вплив препарату Синупрет на ланки патогенезу післяопераційного риносинуситу. Препарати для зрошення порожнини носа після FESS. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Основні вимоги до патогенетичної терапії у післяопераційному періоді

Основні вимоги до патогенетичної терапії у післяопераційному періоді. Реакційні зміни, що виникають після FESS. Основні вимоги до патогенетичної терапії. Регламент післяопераційного ведення хворих після FESS. Рубцевий процес після FESS. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Післяопераційні зміни слизової оболонки порожнини носа

Післяопераційні зміни слизової оболонки порожнини носа. Оперативне втручання та рання реабілітація. Порушення носового дихання. Порушення роботи мукоциліарного транспорту. Можливі наслідки наявності додаткових отворів (фонтанел) максилярного синусу. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Комплексне лікування риносинуситів: деякі засади

Комплексне лікування риносинуситів: деякі засади. Фармакотерапія. Післяопераційні реактивні зміни слизової оболонки порожнини носу. Оптимізація FESS. Механізм розвитку реактивного запалення. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Комплексне лікування хронічних риносинуситів: уточнююча діагностика

Комплексне лікування хронічних риносинуситів: уточнююча діагностика. Полісинусит. Koncha bullosa. Кіста максилярного синусу: лівобічний гіпертрофічний риніт. Риноманометричне дослідження. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Концепція Мессерклінгера

Концепція Мессерклінгера. Риногенна концепція. Остіомеатальний комплекс. Основна анатомо-функціональна одиниця носової порожнини. Скорочення термінів післяопераційного періоду у пацієнтів після ринохірургічного втручання. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Пошук Всі результати