Матеріали за МКХ-11:: 12 Хвороби органів дихання :: Захворювання верхніх дихальних шляхів

Риноманометричне дослідження

Риноманометричне дослідження. Основні елементи проведення риноманометричного дослідження. Інструменти риноманометричного дослідження. Фізіологічні особливості носового дихання.

Передопераційна підготовка у ендоскопічній хірургії. Розбір КТ

Передопераційна підготовка в ендоскопічній хірургії. Розбір комп'ютерної томографії. Функціональна ендоскопічна хірургія пазух (FESS). Загальновизнана концепція Кеннеді, Мессерклінгера та Штамбергера. Риногенна концепція Мессерклінгера. Комплексне лікування риносинуситів. Кіста максилярного синусу; лівобічний гіпертрофічний риніт.

Клінічні рекомендації по лікуванню загострення ХРС з ГСО

Клінічні рекомендації по лікуванню загострення хронічного риносинуситу з гострим середнім отитом. Діагноз загострення ХРС. Форми перебігу захворювання. Критерії бактеріального загострення. Покази до госпіталізації при ХРС.

Який препарат забезпечує комплексний вплив на основі ланки патогенезу загострень ХРС?

Який препарат забезпечує комплексний вплив на основі ланки патогенезу загострень хронічного риносинуситу? Препарати, які забезпечують комплексний вплив на основні ланки патогенезу загострення ХРС. Фітонірингові препарати у лікуванні ХРС. Ефективність препарату Синупрет екстракт у лікуванні ХРС.

Коморбідний ГСО при ХРС

Коморбідний гострий середній отит при хронічному риносинуситі. Обов'язковий напрям фармакотерапії у пацієнтів із ХРС та коморбідним гострим середнім отитом. Актуальність ГСО при вираженому зниженні якості життя.

Загострення ХРС

Загострення хронічного риносинуситу. Визначення загострення як посилення симптомів ХРС. Основні підходи до лікування загострення ХРС. Бактеріальне загострення ХРС. Найбільш безпечні нестероїдні протизапальні препарати для лікування загострень ХРС. Ефективність препарату Аффіда форту лікуванні ХРС.

Профілактика ХРС

Профілактика хронічного риносинуситу. Найбільш дієві напрями профілактики ХРС. Мультифакторний етіопатогенез ХРС. Засоби із позитивним впливом на Th1 реакцію. Механізм дії пробіотиків при лікуванні ХРС. Ефективність препарату БіоГая Протектіс та БіоГая Продентіс у лікуванні ХРС.

Покази до хірургічного лікування ХРС

Покази до хірургічного лікування хронічного риносинуситу. Основні покази до хірургічного лікування ХРС. Хірургічне втручання у схемі консервативного лікування ХРС.

Пошук Всі результати