Застосування пробіотиків для запобігання розвитку антибіотикоасоційованої клостридіальної діареї

Що таке антибіотикоасоційована клостридіальна діарея?

Антибіотики відносяться до класу найчастіше призначених лікарських засобів у всьому світі. Прийом антибіотиків може викликати порушення балансу мікроорганізмів, які в нормі населяють кишечник. Внаслідок цього підвищується ризик розвитку різних патологій, серед яких часто спостерігається діарея. Бактерії Clostridium difficile (C. difficile) є особливо небезпечними мікроорганізмами, які здатні колонізувати кишківник у тому випадку, коли відбувається порушення нормального балансу кишкової мікрофлори. Захворювання, пов'язані зі збільшенням популяції Clostridium difficile у кишечнику, варіюють від асимптоматичної інфекції, діареї, коліту та псевдомембранозного коліту до токсичного мегаколону та летального результату. Вартість лікування таких захворювань дуже висока і тому вони є значним фінансовим тягарем для системи охорони здоров'я.

Чому потрібне використання пробіотиків?

Пробіотики є живими організмами (бактеріями чи дріжджовими грибками), які, здається, поліпшують баланс мікроорганізмів, що у кишечнику. Пробіотики здатні усувати порушення балансу кишкової мікрофлори, спричинені прийомом антибіотиків, та зменшувати ризик заселення кишечника патогенними мікроорганізмами. Пробіотики зазвичай виробляються у вигляді дієтичних добавок або йогуртів, а також у вигляді капсул, які можна придбати в супермаркетах та спеціалізованих магазинах здорового харчування. Пробіотики як «функціональна їжа» або «корисні бактерії застосовуються як для профілактики антибіотикоасоційованої клостридіальної діареї (ААКД), так і для її лікування.

Що предмет цього дослідження?

Автори даного дослідження прагнули відповісти на питання, чи здатні пробіотики запобігати розвитку ААКД у дітей і дорослих, які приймають антибіотики, а також, чи мають пробіотики шкідливу дію (побічними ефектами). У ході цього дослідження було проведено аналіз наукових статей, опублікованих до 21 березня 2017 року.

Що вдалося встановити авторам цього дослідження?

У цей огляд було включено 39 рандомізованих досліджень із загальною кількістю учасників 9 955 осіб. У ході 31 дослідження (8672 учасника) проводилося визначення ефективності пробіотиків для профілактики ААКД у піддослідних, які приймали антибактеріальні препарати. Отримані результати вказують на те, що в тих випадках, коли терапія антибіотиками проводиться на фоні застосування пробіотиків, ризик ААКД зменшується в середньому на 60%. Ще більш вираженим профілактичний ефект пробіотиків був у тому випадку, коли пробіотики призначалися учасникам з високим ризиком розвитку ААКД (> 5%) – у таких випробуваних прийом пробіотиків забезпечував зниження ймовірності розвитку ААКД у середньому на 70%. Побічні ефекти прийому пробіотиків оцінювалися в ході 32 досліджень (8305 учасників) і отримані результати вказують на те, що застосування пробіотиків не було пов'язане зі збільшенням ймовірності розвитку побічних ефектів. Найчастіше автори таких досліджень повідомляли про спазму в животі, нудоті, підвищення температури тіла, стільці м'якої консистенції, здуття кишечника і спотворення смакових відчуттів. Застосування пробіотиків разом з антибактеріальними препаратами протягом короткого періоду часу виявилося безпечним та ефективним засобом попередження ААКД у пацієнтів з нескомпрометованим імунітетом і не страждають на тяжкі хронічні захворювання.

Висновки авторів:

На підставі результатів цього системного огляду та мета-аналізу 31 рандомізованого контрольованого дослідження за участю 8672 пацієнтів можна з помірним ступенем ймовірності стверджувати, що пробіотики є ефективним засобом для профілактики ААКД (показник NNTB = 42 пацієнта, 95% ДІ: 32-58, де NNTB = кількість пацієнтів, які повинні були пройти лікування для досягнення додаткового результату). Результати ретроспективного аналізу в підгрупах для визначення неоднорідності вказують на те, що застосування пробіотиків було ефективним у тих дослідженнях, у яких на початковому рівні ризик розвитку ААКД у учасників був вищим за 5% (NNTB = 12; помірний ступінь достовірності). Проте застосування пробіотиків був ефективним у тих дослідженнях, у яких ризик розвитку ААКД в учасників на початковому рівні був <5% (ступінь достовірності від низької до помірної). Хоча про розвиток побічних ефектів повідомляли автори 32 досліджень, включених до аналізу, найбільше таких ефектів спостерігалося в учасників із контрольних груп. Застосування пробіотиків на фоні антибіотикотерапії протягом нетривалого часу є безпечним та ефективним методом профілактики ААКД у пацієнтів з нескомпрометованим імунітетом і не страждають на тяжкі хронічні захворювання. Незважаючи на необхідність проведення нових досліджень, присвячених цьому питанню, є доцільним інформувати пацієнтів з високим ризиком розвитку ААКД, госпіталізованих до стаціонару, про потенційні позитивні та негативні сторони терапії пробіотиками.

Передісторія питання:

Антибіотики мають здатність порушувати баланс кишкової мікробіоти, внаслідок чого може знизитися резистентність організму до таких патогенів як Clostridium difficile (C. difficile). Пробіотики є препарати, що містять живі мікроорганізми, які при введенні їх в організм в адекватних кількостях здатні принести користь господарю і можуть бути використані як стратегія для профілактики C. difficile. Разом з тим, існуючі в даний час керівництва з клінічної практики не передбачають застосування пробіотиків для такої профілактики, незважаючи на те, що саме пробіотики мають доказову базу найвищої якості серед усіх цитованих методів профілактики.

Цілі дослідження:

Визначити ефективність та безпеку пробіотиків для профілактики антибіотикоасоційованої клостридіальної діареї (ААКД) у дітей та дорослих.

Стратегія пошуку:

Ми провели пошук за такими ресурсами як PubMed, EMBASE, CENTRAL, та the Cochrane IBD Group Specialized Register з вихідної точки баз даних та по 21 березня 2017 року. Крім того, ми провели розширений пошук наукової літератури, не індексованої в медичних базах даних.

Критерії відбору:

Рандомізовані контрольовані дослідження (плацебо-контрольовані, контрольовані за допомогою груп з альтернативними методами профілактики, а також з контрольними групами без лікування), які були присвячені застосуванню пробіотиків (будь-який штам, будь-яке дозування) для профілактики ААКД або інфекція C. difficile розглядалася як критерій (в цей огляд).

Відбір даних та аналіз:

Відбір даних та оцінку ризику системної помилки проводили 2 автори (незалежно один від одного та паралельно). Як первинний результат було обрано рівень захворюваності на ААКД. Як вторинний результат були обрані: визначення інфекції C. difficile у калі, побічні ефекти, антибіотикоасоційована діарея (ААД) та тривалість перебування у стаціонарному відділенні лікувального закладу. Дихотомічні клінічні результати (наприклад, тривалість періоду госпіталізації) визначалися за допомогою моделі з випадковими ефектами для того, щоб отримати значення відношення ризиків (ОР) та відповідні 95% довірчі інтервали (95% ДІ).

У тих випадках, де це було можливо, ми також визначали число (пацієнтів), які мали пройти лікування для досягнення додаткового сприятливого результату (NNTB). Безперервні змінні (наприклад, тривалість періоду перебування в стаціонарі) визначалися за допомогою моделі з випадковими ефектами для того, щоб отримати значення стандартного відхилення та відповідного 95% ДІ. Аналіз чутливості проводився для того, щоб визначити вплив відсутніх даних на показники ефективності та безпеки. Для проведення аналізу чутливості ми виходили з того, що частота подій для тих учасників з контрольної групи, у яких була відсутня частина даних, була такою самою, як у тих піддослідних з контрольної групи, спостереження яких було проведено в повному обсязі.

Для визначення ефектів у групі пробіотиків ми використовували такі співвідношення рівнів подій в учасників, у яких була відсутня частина даних, порівняно з випробуваними, спостереження яких було проведено в повному обсязі: 1,5:1; 2:1; 3:1 та 5:1.

Для отримання можливого пояснення гетерогенності аналізи даних у підгрупах проводилися за показниками видів (штамів) пробіотиків, дозування, груп дорослих учасників та груп пацієнтів дитячого віку. Були також проведені ретроспективні аналізи в підгрупах щодо ризику розвитку ААКД на початковому рівні (низький 0%-2%, помірний 3%-5%, високий >5%). Для незалежної оцінки якості доказової бази, що підтримує кожен із результатів, застосовувалися критерії GRADE (Система градації якості аналізу, розробки та оцінки рекомендацій).

Основні результати:

Критеріям відбору для нашого огляду відповідали 39 наукових праць із загальною кількістю учасників 9 955 осіб. Загалом, 27 досліджень були визначені як такі, що мають високий або невизначений ризик системної помилки.

Аналіз завершених випадків (тобто учасники, які повністю виконали всі передбачені протоколом дослідження процедури) з досліджень, що вивчали ААКД (31 дослідження, 8672 учасника) дав підстави вважати, що пробіотики знижували ризику розвитку ААКД на 60%. Захворюваність на ААКД становила 1,5% (70/4525) у групі пробіотиків порівняно з 4,0% (164/4147) у групі плацебо або в контрольних групах без лікування (ОР = 0,40; 95% ДІ: 0,30 -0,52; GRADE = помірний).

У 22 із 31 дослідження було виявлено відсутність даних у межах від 2% до 45%.

Показники захворюваності на ААКД з завершених випадків підтвердили роботність до аналізу чутливості правдоподібних припущень та правдоподібних припущень з найгіршим результатом щодо відсутніх даних. Крім того, результати були подібними у підгрупах дорослих пацієнтів та пацієнтів дитячого віку, підгрупах амбулаторних хворих та пацієнтів стаціонару, а також за різними видами пробіотиків, низькими дозами пробіотиків проти високих, а також за результатами досліджень з високою ймовірністю системної помилки проти досліджень з низьким ризиком. такої помилки.

Водночас у ході ретроспективного аналізу ми виявили існування ефекту підгрупи щодо ризику розвитку ААКД. У результатах тих досліджень, у яких ризик розвитку ААКД на початковому рівні становив 0%-2% і 3%-5%, не було виявлено відмінностей у такому ризику, однак у ході досліджень за участю пацієнтів, у яких ризик розвитку ААКД був вищим за 5 %, зниження такого ризику було значним – на 70% (значення взаємодії Р = 0,01).

Захворюваність на ААКД серед учасників тих досліджень, в яких брали участь особи з ризиком розвитку ААКД вище 5%, при прийомі пробіотиків становила 3,1% проти 11,6% (126/1084) у контрольних групах (13 досліджень, 2454 учасника; ОР = 0,30;95% ДІ 0,21-0,42; GRADE = помірний).

Що ж до визначення інфекції C. difficile у калі, зведені результати 15 досліджень (1214 учасників) із завершених випадків не підтверджували зниження рівня інфекції. Інфекція C. difficile визначалася у 15,5% (98/633) у групі пробіотиків порівняно з 17,0% (99/681) у групі плацебо або контрольних групах без лікування (ОР = 0,86; 95% ДІ: 0 ,67-1,10; GRADE = помірний).

Побічні ефекти оцінювалися в ході 32 досліджень (8305 учасника), і зведені результати аналізу з завершених випадків вказують на те, що пробіотики знижували ризик розвитку побічних ефектів на 17% (ГР = 0,83; 95% ДІ: 0,71-,097 ; GRADE = дуже низький).

І в групах лікування, і в контрольних групах найчастішими побічними ефектами були: спазми в животі, нудота, підвищення температури тіла, випорожнення м'якої консистенції, здуття кишечника і спотворення смакових відчуттів.

http://www.cochrane.org/CD006095/IBD_use-probiotics-prevent-clostridium-difficile-diarrhea-associated-antibiotic-use

Проведені заходи

SHDM.info | Запалення як мета комплексної терапії

Запалення як мета комплексної терапії хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів

Запалення як мета комплексної терапії хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів

Запрошуємо переглянути запис прямого ефіру на тему "Запалення як мета комплексної терапії хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів"

Заходи

Науково-практичний кейс-марафон SHDM.SCHOOL

Початок 17.10.2024
Online + Offline

SHDM.FORUM'24: головна подія року!

Початок 20.11.2024
Online + Offline

13 Хвороби органів травлення

Нарада-Порада: синдром Костена

Нарада-Порада: синдром Костена

Практикуючі лікарі представляють клінічні випадки зі своєї практики. Після цього учасники наради дають рекомендаціїна основі представленого анамнезу, результатів проведених досліджень та попередньої терапії.

Пошук Всі результати