Матеріали за МКХ-11:: 12 Хвороби органів дихання :: Захворювання верхніх дихальних шляхів

Діагностика та диференційний діагноз гострого риносинуситу

Типові симптоми діагнозу гострого риносинуситу. Порядок клінічного обстеження. Визначення важкості назальної обструкції. Порушення нюху. Об'єктивна оцінка ступеню важкості симптомів пацієнта. Критерії ступеню тяжкості ГРС.

Механізми запалення при гострому риносинуситі

Механізми запалення при гострому вірусному риносинуситі. Риновіруси та коронавіруси як найбільш розповсюджені, виділені при ГВРС у дорослих. Шляхи проникнення віруса. Риногенна концепція Мессерклінгера. Бактерії при гострому бактеріальному риносинуситі.

Вірусний, поствірусний та бактеріальний гострий риносинусит: послідовний процес?

Вірусний та бактеріальний риносинусит - чи є це послідовним процесом? Механізми запалення та клінічні прояви. Марісинусит.

Риносинусит: відповідність старої та нової класифікації

Визначення гострого риносинуситу згідно нових положень та можливі виключення. Гострий та хронічний риносинусит. Місце ГРВІ, катарального та сезонного риносинуситу, гнійного риносинуситу в новій класифікації.

Морфологічні порушення порожнини носа

Морфофункціональні порушення порожнини носа. Розбір результатів ендоскопічного огляду з точки зору аномальних деформацій та утворень, що порушують фізіологію дихання.

Мукоциліарний транспорт

Особливості мукоциліарного транспорту. Відновлення співустя як основна задача отоларингологічного оперативного втручання. Важливість збереження цілісності слизової оболонки під час оперативного втручання.

Фізіологія дихання

Фізіологія носового дихання. Повноцінний цикл повітрообміну. Особливості дихання носом та анатомічно обгрунтовані "нормальні" вдих-видих.

Пошук Всі результати