Патофізіологія та симптоматика ГРС

Основні положення протоколу надання медичної допомоги хворим з гострим риносинуситом. Види риносинуситу залежно від тривалості. Порівняння старої та сучасної класифікацій ГРС. Вірусний ГРС, післявірусний та бактеріальний процес. Провідний механізм природної резистентності слизової оболонки. Механізми запалення при ГРС. Класифікація вірусів в основі розповсюдження ГРС. Види вірусів. Статистика причин розвитку ГРС. Результат проникнення вірусу у організм. Наслідки впливу вірусної інфекції на миготливий епітелій. Післявірусний риносинусит. Схема розвитку вірусних захворювань. Наслідки вірусних захво-рювань. Групи ризику ураження вірусними інфекціями. Поняття епітеліїту. Концептуальна основа протоколу щодо різниці між поняттями запалення та інфекції. Бактерії при гострому бактеріальному риносинуситі. Морфологічна характеристика слизової оболонки при ГБРС. Провідні ланки патогенезу для різних форм риносинуситу. Дисфункція остіомеатального комплексу. Діагностика та диференційний діагноз ГРС для лікарів першої ланки. Процедура проведення клінічного обстеження. Види виділення з носа. Типи порушення нюху. Об’єктивна оцінка ступеню тяжкості ГРС. Критерії ступеню тяжкості. Алергічний риніт, механізми і етапи розвитку запалення. Механізми і етапи запалення при ГРС. Викиди гістаміну при АР та ГРС. Синтез ейкозаноїдів. Специфічний синдром ГРС. Клінічні симптоми ГРС та АР. Температура як неспецифічний симптом захворювання. Поглиблена діагностика у спеціалізованому відділенні: ендоскопія носа, візуалізація, КТ-сканування та ультразвук. Показання для пункції при ГРС.

Коментує доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій Михайлович

Проведені заходи

SHDM.info | Запалення як мета комплексної терапії

Запалення як мета комплексної терапії хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів

Запалення як мета комплексної терапії хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів

Запрошуємо переглянути запис прямого ефіру на тему "Запалення як мета комплексної терапії хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів"

Заходи

Науково-практичний кейс-марафон SHDM.SCHOOL

Початок 17.10.2024
Online + Offline

SHDM.FORUM'24: головна подія року!

Початок 20.11.2024
Online + Offline

12 Хвороби органів дихання

Алергічні захворювання носа в документах ARIA-2019 та EPOS-2020

Алергічні захворювання носа в документах ARIA-2019 та EPOS-2020

Розповсюдженість алергічного риніту. Клінічні рекомендації EPOS-2020 та ARIA-2019. ARIA-2019 та EPOS-2020: лікування. Ступені тяжкості перебігу АР. Принцип ступеневого підходу до лікування АР. ARIA-2019 та EPOS-2020: основні проблеми.

Пошук Всі результати