ХРС. Новини EPOS 2020

Клінічне визначення риносинуситу у дорослих та дітей. ISAR-RS-2021: діагностика хронічного риносинуситу з/без назальних поліпів. Гіпотеза Штаммбергега/Мессерклінгера. Фенотипування хронічного риносинуситу. "Концепція слизових оболонок" К. Бахерта. Лікування назального поліпозу (ХРСзНП) сьогодні. Презиційна медицина: ХРСзНП. Ендотипування ХРС.

Оцінки тяжкості клінічних симптомів у пацієнтів з ХРСбНП 2 типу у порівнянні з пацієнтами ХРСбНП інших типів. Маркери запалення 2 типу при ХРСбНП. Клінічна значущість запалення 2 типу при ХРСбНП. Як ідентифікувати імунну реакцію 2 типу у пацієнтів з тяжким ХРСзНП.

Ендотипи ХРС та наслідки. Діагностування неконтрольованого тяжкого ХРСзНП. Підхід "Повного перезавантаження" Бахерта. Перспектива лікування ХРСзНП біопрепаратами. Пропонований алгоритм для вибору лікування ХРСзНП.

Коментує професор, д.м.н., керівник ЛОР-відділення Гентського унівеситету, Бельгія, професор Каролінського інституту у Стокгольмі, Швеція, Клаус Бахерт.

Проведені заходи

SHDM.SCHOOL | Якість життя як основний критерій ефективності лікування захворювань ЛОР-органів

Клінічний випадок: Неефективне лікування риносинуситу як причина поліпрагмазії

Клінічний випадок: Неефективне лікування риносинуситу як причина поліпрагмазії

У відео представлений клінічний випадок з практики лікаря. Учасники наради коментують та дають свої рекомендації на основі представленого анамнезу, результатів проведених досліджень і попередньої терапії.

Заходи

Медикаментозно-індукований риніт

Початок 17.06.2023
Online

12 Хвороби органів дихання

Алергічні захворювання носа в документах ARIA-2019 та EPOS-2020

Алергічні захворювання носа в документах ARIA-2019 та EPOS-2020

Розповсюдженість алергічного риніту. Клінічні рекомендації EPOS-2020 та ARIA-2019. ARIA-2019 та EPOS-2020: лікування. Ступені тяжкості перебігу АР. Принцип ступеневого підходу до лікування АР. ARIA-2019 та EPOS-2020: основні проблеми.

Пошук Всі результати