Хірургічне лікування хронічних ринітів

Незворотність патологічних змін у тканинах носових раковин, а отже, і потенціал можливостей консервативного лікування, уточнюється за допомогою ендоскопії та риноманометрії до та після анемізації слизової оболонки носа.

Показання до хірургічного втручання при АР виникають у таких випадках:

  • можливості консервативного лікування не дозволяють досягти стійкої ремісії та поліпшити носове дихання;
  • при незворотних (фіброзна або соскова) формах гіпертрофії носових раковин, що виникли на фоні АР;
  • за наявності аномалій носових структур.

При хірургічному лікуванні хворих на АР можуть бути застосовані різні методи, однак саме втручання обов'язково має дотримуватися принципів функціональності та мінімальної інвазивності. Це означає, що хірург завжди повинен намагатися зменшити травму, не видаляти незмінну слизову оболонку носа, пам'ятати про те, що саме її цілісність забезпечує основні функції органу. Операція в цьому випадку має виконуватися на фоні медикаментозної терапії. Перевага надається підслизовим методам втручання (ультразвукова, лазерна, шейверна конхотомія).

Сучасні хірургічні технології дозволяють нормалізувати носове дихання, видалити приховані аномалії внутрішньоносових структур, а за необхідності – старанно очистити всі уражені пазухи, відновити їх нормальний дренаж, аерацію та видалити патологічний матеріал. Однак позитивний результат навіть такої функціональної операції лише на 50% залежить від кваліфікації хірурга та техніки самого втручання; решта 50% успіху – це правильна доопераційна підготовка та обстеження хворого, грамотне проведення післяопераційного періоду лікарем поліклініки та сумлінне виконання самим хворим рекомендацій лікаря.

На завершення хочу згадати слова академіка О.О. Богомольця: «Навчитися керувати алергією – значить підкорити лікарю перебіг, наслідки багатьох тяжких захворювань». На сьогодні це повною мірою стосується не лише алергійного, але й усіх форм ринітів. Завдяки досягненням ендоскопії, алергології та загальноклінічної медицини ми значно краще стали розумітися на захворюваннях носа, особливо в останні десятиліття. Однак проблема ринітів – це безмежна взаємодія організму з навколишнім середовищем, а також прояв багатьох проблемних станів людського організму.

Проведені заходи

SHDM.info | Концепція єдності дихальних шляхів як основа сучасного підходу до фармакотерапії хронічного риносинуситу

Концепція єдності дихальних шляхів як основа сучасного підходу до фармакотерапії хронічного риносинуситу

Концепція єдності дихальних шляхів як основа сучасного підходу до фармакотерапії хронічного риносинуситу

Запрошуємо всіх переглянути запис ефіру, присвяченого актуальним питанням лікування хронічного риносинуситу з точки зору єдності дихальних шляхів.

Заходи

SHDM.SCHOOL | Осінні хвороби: від “common cold” до депресії

Початок 26.10.2023
Online + Offline

кейс-марафон SHDM.SCHOOL | Первинні і вторинні захворювання ЛОР органів

Початок 29.11.2023
Online

12 Хвороби органів дихання

Алергічні захворювання носа в документах ARIA-2019 та EPOS-2020

Алергічні захворювання носа в документах ARIA-2019 та EPOS-2020

Розповсюдженість алергічного риніту. Клінічні рекомендації EPOS-2020 та ARIA-2019. ARIA-2019 та EPOS-2020: лікування. Ступені тяжкості перебігу АР. Принцип ступеневого підходу до лікування АР. ARIA-2019 та EPOS-2020: основні проблеми.

Пошук Всі результати