Хірургічне лікування хронічних ринітів

Незворотність патологічних змін у тканинах носових раковин, а отже, і потенціал можливостей консервативного лікування, уточнюється за допомогою ендоскопії та риноманометрії до та після анемізації слизової оболонки носа.

Показання до хірургічного втручання при АР виникають у таких випадках:

  • можливості консервативного лікування не дозволяють досягти стійкої ремісії та поліпшити носове дихання;
  • при незворотних (фіброзна або соскова) формах гіпертрофії носових раковин, що виникли на фоні АР;
  • за наявності аномалій носових структур.

При хірургічному лікуванні хворих на АР можуть бути застосовані різні методи, однак саме втручання обов'язково має дотримуватися принципів функціональності та мінімальної інвазивності. Це означає, що хірург завжди повинен намагатися зменшити травму, не видаляти незмінну слизову оболонку носа, пам'ятати про те, що саме її цілісність забезпечує основні функції органу. Операція в цьому випадку має виконуватися на фоні медикаментозної терапії. Перевага надається підслизовим методам втручання (ультразвукова, лазерна, шейверна конхотомія).

Сучасні хірургічні технології дозволяють нормалізувати носове дихання, видалити приховані аномалії внутрішньоносових структур, а за необхідності – старанно очистити всі уражені пазухи, відновити їх нормальний дренаж, аерацію та видалити патологічний матеріал. Однак позитивний результат навіть такої функціональної операції лише на 50% залежить від кваліфікації хірурга та техніки самого втручання; решта 50% успіху – це правильна доопераційна підготовка та обстеження хворого, грамотне проведення післяопераційного періоду лікарем поліклініки та сумлінне виконання самим хворим рекомендацій лікаря.

На завершення хочу згадати слова академіка О.О. Богомольця: «Навчитися керувати алергією – значить підкорити лікарю перебіг, наслідки багатьох тяжких захворювань». На сьогодні це повною мірою стосується не лише алергійного, але й усіх форм ринітів. Завдяки досягненням ендоскопії, алергології та загальноклінічної медицини ми значно краще стали розумітися на захворюваннях носа, особливо в останні десятиліття. Однак проблема ринітів – це безмежна взаємодія організму з навколишнім середовищем, а також прояв багатьох проблемних станів людського організму.

Проведені заходи

кейс-марафон ALLERG.ENT | Особливості перебігу та лікування «осінньої» алергії

Синдром «порожнього носа»

Синдром «порожнього носа»

Синдром «порожнього носа». Знакові симптоми. Епідеміологія. Класифікація. Фактори ризику. Діагностика

Заходи

Конференція ALLERG.ENT

Початок 15.03.2024
Online + Offline

Конференція SHDM.SCHOOL

Початок 18.04.2024
Online + Offline

Науково-практичний кейс-марафон SHDM.SCHOOL

Початок 17.10.2024
Online + Offline

12 Хвороби органів дихання

Алергічні захворювання носа в документах ARIA-2019 та EPOS-2020

Алергічні захворювання носа в документах ARIA-2019 та EPOS-2020

Розповсюдженість алергічного риніту. Клінічні рекомендації EPOS-2020 та ARIA-2019. ARIA-2019 та EPOS-2020: лікування. Ступені тяжкості перебігу АР. Принцип ступеневого підходу до лікування АР. ARIA-2019 та EPOS-2020: основні проблеми.

Пошук Всі результати