Вплив цетиризину на тяжкість симптомів та якість життя у пацієнтів з цілорічний алергічним ринітом

Вплив цетиризину на якість життя (КЖ) у пацієнтів з цілорічний алергічним ринітом (КАР) раніше досліджували, використовуючи універсальні шкали. Існують універсальні інструменти для оцінки КЗ, що використовуються при різних станах, і специфічні – для певного захворювання, що оцінюють ефективність лікування тієї чи іншої області, що уражається при цьому захворюванні.

Мета дослідження – визначити вплив цетиризину на тяжкість симптомів та пов'язаний зі здоров'ям КЖ у дорослих пацієнтів з КАР, використовуючи специфічний інструмент

Матеріали та методи дослідження

15 медичних установах США поза сезоном алергії на пилок. Після початкового періоду прийому плацебо протягом 1-го тижня випробувані у віці 18-65 років були рандомізовані для прийому протягом 4 тижнів цетиризину по 10 мг 1 раз на добу (n=158) або плацебо (n=163). Первинні кінцеві точки ефективності – рівень зміни порівняно з вихідним результатом у шкалі загальної оцінки тяжкості симптомів (total symptom severity complex; TSSC) та «Опитувальник якості життя при риніті» (Rhinitis Quality of Life Questionnaire; RQLQ).

Результати дослідження та їх обговорення

Цетиризин продемонстрував значне поліпшення за шкалою TSSC як щотижня лікування (p<0,05), і за 4-тижневий період терапії (p=0,005) проти плацебо. Також через 4 тижні у групі, яка приймала цетиризин, спостерігалося значне поліпшення згідно з даними RQLQ порівняно з плацебо (p=0,004). Через 1 тиждень терапії цетиризином стало очевидним значне збільшення у розділах «Назальні симптоми», «Практичні труднощі» та «Активність» опитувальника RQLQ (p<0,05). Через 4 тижні лікування цетиризином значно зменшилася кількість балів у тих же розділах опитувальника RQLQ, а також у розділі «Емоції» порівняно з групою плацебо (p<0,05).

Висновки

У дорослих пацієнтів з КАР застосування цетиризину по 10 мг щодня забезпечує значне полегшення тяжкості симптомів, а також покращує КЖ, пов'язане із захворюванням, порівняно з плацебо.

Література:

Skoner D.P., LaForce C.F., Nathan R.A., Urdaneta E.R., Zielinski M.A., Sacavage S.D., Franklin K.B., Wu M.M. Division of Allergy, Asthma, and Immunology, Allegheny General Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania, USA Allergy Asthma Proc. 2014 Jul-Aug;35(4):338-45

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. № 7 (86) 2015

Проведені заходи

кейс-марафон ALLERG.ENT | Особливості перебігу та лікування «осінньої» алергії

Контактний та алергічний дерматит: в чому різниця?

Контактний та алергічний дерматит: в чому різниця?

Що таке контактний дерматит? Простий контактний дерматит. Алергічний контактний дерматит. Патогенез алергічного і простого контактних дерматитів. Клінічні прояви алергічного і простого контактних дерматитів. Діагностика та дифдіагностика. Лікування

Заходи

Конференція ALLERG.ENT

Початок 15.03.2024
Online + Offline

Конференція SHDM.SCHOOL

Початок 18.04.2024
Online + Offline

Науково-практичний кейс-марафон SHDM.SCHOOL

Початок 17.10.2024
Online + Offline

12 Хвороби органів дихання

Алергічні захворювання носа в документах ARIA-2019 та EPOS-2020

Алергічні захворювання носа в документах ARIA-2019 та EPOS-2020

Розповсюдженість алергічного риніту. Клінічні рекомендації EPOS-2020 та ARIA-2019. ARIA-2019 та EPOS-2020: лікування. Ступені тяжкості перебігу АР. Принцип ступеневого підходу до лікування АР. ARIA-2019 та EPOS-2020: основні проблеми.

Пошук Всі результати