Матеріали за МКХ-11 :: 04 Порушення імунної системи

Суть ступеневої терапії алергічного риніту

Ступенева терапія алергічного риніту як засіб досягнення повного клінічного контролю від застосування найменшої кількості медикаментів. Алгоритм включення препаратів з доведеною ефективністю до терапії. Які з груп препаратів відповідають характеристикам етіотропного лікування? Специфічна імунотерапія як засіб досягнення десенсебілізації. Переваги та недоліки застосування ендоназальних деконгестантів для усунення симптомів назальної обструкції. Які з груп препаратів є альтернативою топічних деконгестантів? Вибір сольового розчину для іригаційної терапії при АР. Антигістамінні препарати у лікуванні алергічного риніту. Огляд ефективності цетиризину у лікуванні алергічного риніту.

Кортикостероїди: шлях від системних препаратів до топічних аерозолів. Особливості призначення ТС

Оцінка ефективности терапії та адекватності призначеного лікування алергічного риніту. Визначення кортикостероїдів. Препарати першого покоління кортикостероїдів: гідрокортизон, преднізолон. Препарати другого покоління (синтетичні аналоги): дексаметазон, дексон. Роль біодоступності у визначенні ефективності препаратів. Мометазона фуроат (Флікс) як сучасний інтраназальний кортикостероїд.

Коли потрібне алергологічне обстеження?

Поетапний підхід до діагностики та лікування алергічного риніту згідно звіту робочої групи ARIA. Місце та роль алергологічного обстеження у алгоритмі діагностики алергічного риніту. Яким пацієнтам показана додактова до антигістамінних препаратів та інтраназальних кортикостероїдів терапія?

Складові діагнозу алергічного риніту

Ступінь тяжкості перебігу алергічного риніту. Коморбідні захворювання як фактор ускладнення перебігу алергічного риніту. Ступінь впливу захворювання на якість життя пацієнта. Чому астма не є ускладненням алергічного риніту.

Антагоністи лейкотрієнових рецепторів при АР (монтелукаст)

Місце та роль антагоністів лейкотрієнових рецепторів у лікуванні алергічного риніту. Переваги та недоліки застосування антагоністів лейкотрієнових рецепторів (монтелукаста).

Як довго продовжувати лікування алергічного риніту?

Концепція мінімального персистуючого запалення. Можливість тривалого використання препаратів з доведеною ефективністю. Підбір лікувальної тактики для кожного пацієнта згідно засад ступеневої терапії алергічного риніту.

Ступенева терапія алергічного риніту при різних формах тяжкості

Поняття ступеневої терапії алергічного риніту. Поетапний вибір препаратів згідно з наявними у пацієнта симптомами. Порядок відміни препаратів після досягнення контролю над симптомами. Місце специфічної імунотерапії в алгоритмі лікування алергічного риніту.

Хірургічне лікування при алергічному риніті

Застосування хірургічного лікування алергічного риніту в комплексі з консервативним лікуванням. Покази до хірургічного лікування алергічного риніту. Принципи функціональності та мінімальної інвазивності при виконанні операції. Необхідність адекватної фармакотерапії як фону оперативного втручання.

Пошук Всі результати