Плазмовий в/в С1-інгібітор, як універсальний препарат для лікування та коротко- і довгострокової профілактики САН

Завдяки інформаційній політиці, останнім часом зростає обізнаність медичного ком’юніті стосовно питання спадкового ангіоневротичного набряку (САН). Це захворювання вже не є суцільною білою плямою. Вказана патологія генетично детермінована і реалізувати етіотропне лікування до сьогодні не вдається – тому раціональним в терапії САН є компенсація, властивого даному захворюванню, відносного або абсолютного дефіциту інгібітору С1-естерази. Таке лікування відновлює нормальний баланс калікреїну та пов’язаного з ним брадикініну. В результаті - припиняється періодичне неконтрольоване вивільнення останнього, що попереджує типові для САН напади. Як відомо, вони супроводжуються локальним набряком та розвитком больового синдрому. Це верхівка патофізіологічного айсбергу, що приводить пацієнта до лікаря та нерідко створює передумови для діагностичних та лікувальних помилок. До 2008 року існувала лише неспецифічна терапія САН. Вона не була спроможна вирішити проблеми пацієнта та супроводжувалась великою кількістю побічних дій.

Перший інгібітор C1-естерази для внутрішньовенного введення, що був отриманий із людської плазми, затверджений FDA у 2008 році. В Україні цей препарат став доступним для пацієнтів з 2020 року.

Сучасні підходи до лікування САН передбачають використання трьох лікувальних груп препаратів:

  1. Препарати для терапії гострих нападів (на вимогу).
  2. Препарати для короткотермінової (ситуативної) профілактики.
  3. Препарати для довготермінової (довготривалої) профілактики.

Напади властиві САН, які зазвичай супроводжуються болем або набряком різної локалізації можна звести до мінімуму за допомогою терапії гострих станів - лікуванні «на вимогу» (оn-demand treatment).

За ураження або лише ризику ураження верхніх дихальних шляхів при САН – лікування «на вимогу» є обов’язковим. Чим раніше почате лікування нападу САН, тим швидше зникають симптоми захворювання, незалежно від тяжкості епізоду. Ранню терапію пацієнт може проводити самостійно (концентрат C1-INH (Сінрайз) ліцензований для самостійного використання). Тому лікар повинен навчити пацієнта домашньому лікуванню. Препаратами першої лінії при лікуванні нападів САН окрім внутрішньовенного C1-INH є ікатібант, екаллантид.

Попередження впливу тригерів захворювання САН дуже важливе, однак у реальному житті воно не завжди досяжне. Це основна причина необхідності короткотермінової профілактики.

Короткотермінова (ситуативна) профілактика САН (short term prophylaxis) – заходи, спрямовані на мінімізацію ризику виникнення нападів САН, під впливом різних прогнозованих ситуацій.

При плануванні хірургічних втручань, очікуваний великий обсяг травматизації (шкіри або внутрішніх органів) та близькість до верхніх дихальних шляхів є найважливішими показаннями для ситуативної профілактики. Усім процедурам, що торкаються дихальних шляхів або тканин, які локалізуються поруч із ними, повинна передувати короткотермінова профілактика. Незначні медичні або стоматологічні процедури, такі як чищення зубів або відновлення невеликої порожнини зуба, а також процедури, не пов'язані з дихальними шляхами (наприклад, колоноскопія та вагінальні пологи), ймовірно, не потребують короткотермінової профілактики.

Препаратом першої лінії для проведення ситуативної профілактики є отриманий з плазми C1-інгібітор (WAO/EAACI, 2021). Більшість фахівців рекомендують застосовувати C1-INH у дітей від 12 років та дорослих у дозі 1000 од.

Виходячи з фармакокінетичних параметрів препарату C1-INH для внутрішньовенного застосування, його дозу необхідно вводити безпосередньо в день запланованого втручання (бажано за годину до цього, але не раніше ніж за 24 години). Ефект після внутрішньовенного введення C1-INH триває 3 дні. Це співпадає з часом поки існує небезпека виникнення нападу САН.

Довготермінова (довготривала) профілактика САН (long term prophylaxis) – регулярне застосування лікарських засобів, що запобігає розвитку епізодів спадкового ангіоневротичного набряку та нормалізує якість життя хворих.

Можливість контролю перебігу САН є основною рушійною силою, що обґрунтовує доцільність довготривалої профілактики. Її потребують усі хворі на САН.

Безумовно, потрібен індивідуальний підхід. Він передбачає оцінку активності захворювання, якості життя пацієнта, виявлення доступності медичної допомоги. Однією з умов є неможливість досягнення адекватного контролю захворювання лише за допомогою терапії «на вимогу». Таку оцінку пацієнтів із САН бажано проводити під час кожного огляду, не рідше одного разу на рік. Пам’ятайте, що метою цього підходу є досягнення повного контролю над захворюванням з мінімальними побічними ефектами від терапії. Зважаючи на тривалість лікування, важливим моментом є прихильність пацієнта до своєчасного введення препарату у визначеній дозі, тому необхідний з ним зворотній зв'язок. Як правило, клінічна реакція динамічно змінюється - це вимагає корекції дозування та інтервалу прийому препарату. Загострення перебігу САН можливе, не зважаючи на проведення довготривалої профілактики, тому усі пацієнти які отримують профілактичне лікування повинні мати доступ до лікування «на вимогу» (концентрат C1-INH, екаллантид або ікатібант).

Препаратом першої лінії для проведення довготермінової профілактики є отриманий з плазми C1-інгібітор (WAO/EAACI, 2021). Введення доз слід здійснювати двічі на тиждень на основі періоду напіврозпаду отриманого з плазми C1- INH.

Актуальність правильного вибору засобу для лікування осіб, які страждають на САН не викликає сумнівів. Наразі доступна можливість відновлення фізіологічного рівня функціонального С1-INH у пацієнтів із САН. Це здатне попередити рецидиви нападів захворювання. Дійсно універсальним препаратом для лікування та профілактики САН став плазмовий С1-інгібітор (Сінрайз), що відображено в новій (2021 року) редакції міжнародних рекомендацій розроблених Всесвітньою організацією з алергії (World Allergy Organization – WAO) у співпраці з Європейською академією алергії та клінічної імунології (European Academy of Allergy and Clinical Immunology – EAACI).

Мішені для лікування САН на вимогу (S. C. Christiansen, B.L. Zuraw, 2020)

Мішені для лікування САН на вимогу

За підтримки ТОВ «Такеда Україна»

VV-MEDMAT-71268

Проведені заходи

SHDM.info | Запалення як мета комплексної терапії

Запалення як мета комплексної терапії хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів

Запалення як мета комплексної терапії хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів

Запрошуємо переглянути запис прямого ефіру на тему "Запалення як мета комплексної терапії хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів"

Заходи

Науково-практичний кейс-марафон SHDM.SCHOOL

Початок 17.10.2024
Online + Offline

SHDM.FORUM'24: головна подія року!

Початок 20.11.2024
Online + Offline

04 Порушення імунної системи

Історія САН: останні 150 років та подальші перспективи

Історія САН: останні 150 років та подальші перспективи

З історії ангіоневротичного набряку: Квінке 1882, Вільям Ослер 1888. САН: сімейний анамнез. Визначення механізму розвитку САН: дефіцит інгібітора. Типи САН. Ранній досвід лікування САН. Лікування САН за допомогою інгібітора С1-естерази.

Пошук Всі результати