1 Проведення синусліфтінгу в несприятливих клінічних умовах

Адентія в бокових ділянках верхньої щелепи: шляхи вирішення. Класична методика субантральної аугментації. Анатомічна будова і функція верхньощелепного синусу. Ускладнення субантральної аугментації та імплантації в бокових відділах верхньої щелепи. Вибір оптимальної методики відкритого синусліфтингу. Тактика лікаря при наявності складних анатомічних умов. Перфорація мембрани Шнайдера. Результати синуслфітингів. Перебудова трансплантантів.

Коментує д.м.н., професор, завідувач кафедри щелепно-лицьової хірургії та сучасних стоматологічних технологій Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О. О. Богомольця, Копчак Андрій Володимирович

2 Оперативна анатомія. Новітні підходи в хірургічній практиці

Загальна мета функціональної ендоскопічної синусохірургії (ФЕСС). Оцінка результатів хірургії. Оперативна анатомія.

Коментує аспірант кафедри пластичної та реконструктивної хірургії НМУ ім. О. О. Богомольця, Журавель Олексій.

3 Коли щось іде не так в риносинусхірургії та стоматологічній практиці

Гайморотомія за Калдвелл-Люком. Стороннє тіло верхньощелепної порожнини. Міцетома, або грибкове ураження гайморової порожнини. Хронічний риносинусит. Кісти верхньощелепних пазух. Мукоцелє. Ороантральна нориця.

Коментує к.м.н., лікар-отоларинголог дитячий/дорослий вищої категорії, пластичний хірург, Запорожець Тетяна Юріївна.

4 Клінічний випадок: Функціональна ендоскопічна хірургія пазух

Анамнез пацієнта, КТ альвеолярного паростку та приносових пазух. ФЕСС з коментарями ведучих.

Коментують:

  • д.м.н., професор, Попович Василь Іванович,
  • к.м.н., лікар отоларинголог дитячий/дорослий вищої категорії, пластичний хірург, Запорожець Тетяна Юріївна.

5 Клінічний випадок: Верхньощелеповий синусит з видаленням причинного зуба

Зйомка хірургічного втручання з приводу верхньощелепового синуситу з видаленням причинного зуба.

Коментують:

  • д.м.н., професор, Копчак Андрій Володимирович,
  • к.м.н., пластичний хірург, Запорожець Тетяна Юріївна,
  • д.м.н., професор, Попович Василь Іванович.

Пошук Всі результати