X-Ray edition: радіологія в оториноларингології

1 Основи радіології в оториноларингології

Медичне, радіологічне, діагностичне зображення. Методи променевої діагностики. Проблема одержання радіологічного зображення. Оцінка результатів діагностичного методу. Чутливість, специфічність, загальна точність. Положення про упорядкування ретгенологічних досліджень. Медичне опромінення людини. Граничні рівні діагностичного медичного опромінення. Рентгенографія при захворюваннях навколоновосих пазух, ураженні середнього або внутрішнього вуха та злоякісних новоутворень.

Коментує Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

2 Методи радіології в ринології

Методи радіології в ринології:

 1. Рентгенографія: Метод первинної діагностики.
 2. Комп'ютерна томографія: показання, переваги та недоліки. Показання до використання контрасту.
 3. Магнітно-резонансна томографія: показання, переваги, недоліки та протипоказання.
 4. Конусно-променева комп'ютерна томографія.

Коментує Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

3 КТ анатомія лицевого черепа

Аксіальні зрізи верхньої щелепи:

 • на рівні основи верхньощелепних пазух,
 • на рівні середини верхньощелепних пазух,
 • на рівні верхівок верхньощелепних пазух,
 • на рівні решітчастої кістки,
 • на рівні верхньої частини орбіти,
 • на рівні лобової пазухи,

Фронтальні зрізи:

 • на рівні лобової пазухи,
 • на рівні передніх комірок решітчастої кістки,
 • на рівні середніх комірок решітчастої кістки,
 • на рівні остіомеатального комплексу,
 • на рівні задніх комірок решітчастої кістки,
 • на рівні турецького сідла та клиноподібної пазухи,
 • на рівні носоглотки.

Коментує Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

4 Можливості КПКТ в діагностиці патології приносових пазух

Комп'ютерні томографи з використанням технології конусного пучка. Переваги та недоліки КПКТ. Показання до КПКТ. Наочна демонстрація використання програмного забезпечення для КПКТ.

Коментує Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

5 Мікози приносових пазух

Грибковий синусит та його патогени. Грибкові ураження пазух згідно EPOS 2020. Інвазивний грибковий синусит: патогени та лікування. Міцетома (грибкова "куля"): теорія та клінічний випадок. Алергійний грибковий синусит: діагностичні критерії, розбір клінічного випадку, незначні критерії АГРС та лікування.

Коментують:

Голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

6 Клінічний випадок: Аспіринова тріада

Розбір клінічного випадку: скарги та анамнез. Аналіз КТ пацієнтки. Обговорення клінічного діагнозу та визначення терапії. Повторне утворення нориці: лор-статус та ороскопія. Обговорення призначення нового виду діагностики та його результатів. Встановлення заключного діагнозу, проведення біопсії та визначення терапії. Призначення планового операційного втручання. Ключові висновки клінічного випадку.

Коментують:

Голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

7 Неефективне лікування хронічного риносинуситу

Обговорення клінічного випадку: скарги, анамнез, ЛОР-статус та встановлення клінічного діагнозу. Обгрунтування методу додаткового рентгенологічного дослідження. Аналіз та обговорення результатів конусної томографії приносових пазух.

Встановлення заключного діагнозу. Обговорення результатів та виключення одонтогенної причини виникнення кісти. Рекомендації щодо хірургічного лікування та аналіз тактичних помилок.

Коментують:

Голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

8 Клінічний випадок: вазомоторний риніт

Обговорення клінічного випадку: скарги, анамнез, ЛОР-статус та встановлення клінічного діагнозу. Обгрунтування методу додаткового рентгенологічного дослідження з метою проведення дифдіагностики між хронічним риносинуситом та ринітом, який пов'язаний з викривленням носової перегородки. Аналіз та обговорення результатів спіральної конусно-променевої томографії приносових пазух носа.

Встановлення уточненого діагнозу. Рекомендоване лікування та ключові висновки з клінічного випадку.

Коментують:

Голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

9 Клінічний випадок: цілорічний алергічний риніт

Обговорення клінічного випадку: скарги, анамнез та ЛОР-статус. Встановлення попереднього клінічного діагнозу. Обгрунтування методу додаткового радіологічного обстеження. Аналіз та обговорення результатів конусно-променевої комп'ютерної томографії (КПКТ) приносових пазух.

Встановлення уточнюючого діагнозу, який відрізняється від попереднього. Рекомендації щодо подальшої оперативної терапії. Обговрення тактичних помилок та особливості післяопераційного періоду.

Коментують:

Голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

10 Клінічний випадок: гострий бактеріальний риносинусит

Обговорення клінічного випадку: скарги, анамнез та ЛОР-статус. Варіанти вибору клінічного діагнозу. Обгрунтування метода радіологічного дослідження. Особливості міждисциплінарної комунікації та вибору методу дослідження. Аналіз та обговорення результатів конусної променевої комп'ютерної томографії (КПКТ) приносових пазух.

Встановлення уточненого діагнозу та рекомендації щодо подальшої тактики лікування. Особливості клінічного випадку.

Коментують:

Голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

11 Клінічний випадок: пухлина верхньощелепної пазухи

Обговорення клінічного випадку: скарги, анамнез, ЛОР-статус та встановлення клінічного діагнозу. Обгрунтування методу додаткового рентгенологічного дослідження. Аналіз та обговорення результатів спіральної КТ.

Встановлення заключного діагнозу. Рекомендовано хірургічне лікування у відділенні щелепно-лицьової хірургії з морфологічним дослідженням операційного матеріалу. Ключові висновки і тактичні помилки при веденні клінічного випадку.

Коментують:

Голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

12 Клінічний випадок: рак решітчастого лабіринта

Використання функціональної діагностики для уточнення статусу пацієнта та його подальшого ведення.

Обговорення клінічного випадку: скарги, анамнез, ЛОР-статус та встановлення клінічного діагнозу. Обгрунтування методу додаткового рентгенологічного дослідження. Аналіз та обговорення результатів спіральної КТ. Вибір методу дифдіагностики післяпроменевих ускладнень.

Встановлення заключного діагнозу. Ключові висновки і тактичні помилки.

Коментують:

Голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

13 Клінічний випадок: Пухлина ЛОР-органів. Помилкове лікування та діагностика

Обговорення клінічного випадку: скарги, анамнез, ЛОР-статус та встановлення клінічного діагнозу. Обгрунтування методу додаткового рентгенологічного дослідження. Аналіз та обговорення результатів спіральної КТ.

Призначення патогістологічного дослідження за результататми клініко-рентгенологічного дослідження. Призначення імуногістохімічного дослідження на основі невідповідності радіологічного та морфологічного досліджень. Заключення ІГХ дослідження. Призначення додаткового УЗД лімфовузлів шиї.

Встановлення заключного діагнозу. Рекомендоване лікування та ключові висновки з клінічного випадку.

Коментують:

Голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

14 Клінічний випадок: пухлина порожнини носа

Обговорення клінічного випадку: скарги, анамнез, ЛОР-статус та встановлення клінічного діагнозу. Обгрунтування методу додаткового рентгенологічного дослідження. Аналіз та обговорення результатів спіральної КТ.

Призначення біопсії за результататми клініко-рентгенологічного дослідження. Патогістологічне заключення: остеохондрома. Встановлення заключного діагнозу. Рекомендації щодо подальшого хірургічного лікування. Ключові висновки і тактичні помилки.

Коментують:

Голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

15 Клінічний випадок: гострий одонтогенний верхньощелеповий риносинусит

Обговорення клінічного випадку: скарги, анамнез та лор-статус. Встановлення попереднього діагнозу. Обгрунтування та виібір методу додаткового рентгенологічного дослідження. Аналіз та обговорення результатів конусної променевої комп'ютерної томографії (КПКТ) приносових пазух і зубів верхньої щелепи.

Встановлення заключного діагнозу та визначення терапії. Ключові висновки та обговорення тактичних помилок.

Коментують:

Голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

16 Клінічний випадок: хронічний гіпертрофічний риніт

Розбір клінічного випадку: скарги, анамнез та ЛОР-статус. Обгрунтування призначення додаткового рентгенологічного дослідження. Аналіз та обговорення результатів конусно-променевої комп'ютерної томографії (КПКТ).

Встановлення уточненого діагнозу та рекомендації щодо подальшого лікування. Особливості клінічного випадку.

Коментують:

Голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

17 Неефективне лікування хронічного риносинуситу

Розбір клінічного випадку: скарги, анамнез та ЛОР-статус. Вставновлення попереднього діагнозу та призначення додаткового обстеження. Аналіз результатів конусно-променевої комп'ютерної томографії (КПКТ).

Встановлення заключного діагнозу та рекомендації щодо подальшої лікувальної тактики. Ключові висновки клінічного випадку.

Коментують:

Голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

18 Клінічний випадок: гострий бактеріальний риносинусит

Розгляд клінічного випадку: скарги, анамнез, ЛОР-статус. Особливості та обгрунтування вибору дослідження при поєднанні гострого та хронічного процесів. Аналіз конусної томографії приносових пазух.

Встановлення уточнюючого діагнозу та рекомендації щодо подальшої терапії. Особливості клінічного випадку і тактичні помилки.

Коментують:

Голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

19 Клінічний випадок: гострий післявірусний риносинусит, відмова пацієнта від АБ

Обговорення клінічного випадку: скарги, анамнез, ЛОР-статус та визначення клінічного діагнозу. Чи можуть методи променевої діагностики допомогти диференціювати гострий післявірусний та гострий бактеріальний риносинусит? Аналіз та обговорення результатів конусної томографії приносових пазух.

Встановлення уточненого діагнозу та вибір тактики лікування. Особливості клінічного випадку і тактичні помилки.

Коментують:

Голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Дудій П.Ф., д.м.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини.

Пошук Всі результати