Рандомизированное, двойное слепое плацебо-контролируемое пилотное исследование Lactobacillus reuteri ATCC 55730 для профилактики диареи, вызванной антибиотиками, у госпитализированных взрослых

Cimperman L, Best K, Oster M, Mordarski B, Smith M, Diligente A, Bayless G, Calmes J, Wiese D, Steiber A, Katz J. (2009) Presented at the Clinical Nutrition Week 2009 conference, 1-4 Feb. 2009, New Orleans, Louisiana, USA. J Parenter Enteral Nutr., 33:229, abstract SP-31.

Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое пилотное исследование изучало эффекты L. reuteri ATCC 55730 на возникновение диареи у госпитализированных взрослых, проходящих лечение разными антибиотиками. Пациенты принимали либо L. reuteri 2x108 КОЕ (1 таблетка дважды в день, n=13) или плацебо (n=10) 4 недели. Пневмония, абсцесс, хроническая обструктивная легочная болезнь и бронхит были самими расространенными диагнозами, требующими лечения антибиотиками. Частота стула, консистенция и гастроинтестинальные симптомы наблюдались в течение 4 недель и еще 2 недели после окончания приема. Пациенты, принимающие L. reuteri, имели значительно меньшее количество случаев диареи по сравнению с теми, кто был на плацебо: 7.7% в группе пробиотика против 50.0% в группе плацебо (p=0.02). Не было разницы в возникновении тошноты, рвоты, абдоминальных спазмах, газах, запорах или регургитации.

Заключение: Прием L. reuteri значительно снизил количество случаев диареи, связанной с приемом антибиотиков, у взрослых, L. reuteri хорошо переносился.

J Clin Gastroenterol, nov 2011

Примечание:

Штамм L. reuteri ATCC 55730 - материнский штамм, а L. reuteri DSM 17938 - дочерний, со всеми свойствами предыдущего, более безопасный штамм, который не содержит плазмид, передающих антибиотикорезистентность.

https://aem.asm.org/content/74/19/6032

Проведені заходи

Ви питаєте - ми відповідаємо

Лікування алергічного риніту у вагітних

Лікування алергічного риніту у вагітних

Коментує президент асоціації алергологів України, д.м.н., професор НМАПО ім. П. Л. Шупика Зайков Сергій Вікторович.

Заходи

EPOS-МАРАФОН 2020 | Інтегрований принцип ведення пацієнта

Початок 01.06.2020
Online

SHDM Allergy & Intolerance

Початок 04.06.2020
Online

Діагностика та лікування, засновані на доказах, запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, як метод запобігання необґрунтованої антибіотикотерапії. Фокус: Хронічний ринусинусит

Початок 16.10.2020
м.Одеса

Огляд літератури

Рекомендації отоларингологів Великобританії по проведенню трахеостоми при COVID19

Рекомендації отоларингологів Великобританії по проведенню трахеостоми при COVID19

Лікування такого пацієнта слід проводити як пацієнта з позитивним статусом. Беручи до уваги респіраторні симптоми, вони будуть відповідати критеріям щодо підозрюваної інфекції COVID-19, крім того, у цій ситуації не буде часу на проведення відповідних діагностичних досліджень.

Пошук Всі результати