Доказова медицина

Гострі та хронічні захворювання глотки: анатомія, фізіологія та патофізіологія. Частина перша

Матеріали для студентської спільноти

Що таке глотка? Лімфоглоткове кільце Вальдейєра-Пирогова. Функції піднебінних мигдаликів. Види імунітету. Формування специфічного імунітету. Функція формування імунітету. Як нейтралізуються антигени у мигдалику? Ендоскопічний огляд носоглоткового мигдалика. Механізм розвитку тонзиліту.

Взаємозв'язок захворювань лор-органів з патологією інших систем. Частина перша.

Матеріали для студентської спільноти

Захворювання носа та приносових пазух. Гострі та хронічні риносинусити. Формування патології НДШ. Атопія (алергія). Носоглотковий мигдалик у дітей та дорослих. Синдром сонного обструктивного апное.

Взаємозв'язок захворювань лор-органів з патологією інших систем. Частина третя.

Матеріали для студентської спільноти

Друга сигнальна система. Захворювання голосомовного апарату. Фізіологія гортані. Хронічний ларингіт та хронічний гіпертрофічний ларингіт. Гортань - гормонозалежний орган. Порушення голосової функції. .

Алгоритм експрес діагностики стрептококового тонзиліту з використанням Cito Test Strep A

Класифікація гострого тонзиліту згідно МКХ-10. Проведення клінічного дифдіагнозу вірусного та бактеріального тонзиліту згідно шкали McIsaac. Обгрунтування стратегії антибактеріальної терапії.

Lactobacillus reuteri DSM 17938 в профилактике антибиотик-ассоциированной диареи у детей: протокол рандомизированного контролируемого исследования

Похоже на то, что применение некоторых пробиотиков снижает риск антибиотик-ассоциированной диареи. Эффекты пробиотиков зависят от штамма, поэтому эффективность и безопасность каждого пробиотического штамма должны устанавливаться отдельно.

Рандомизированное, двойное слепое плацебо-контролируемое пилотное исследование Lactobacillus reuteri ATCC 55730 для профилактики диареи, вызванной антибиотиками, у госпитализированных взрослых

Рандомизированное, двойное слепое плацебо-контролируемое пилотное исследование Lactobacillus reuteri ATCC 55730 для профилактики диареи, вызванной антибиотиками, у госпитализированных взрослых

Способны ли пробиотики предотвращать развитие Clostridium difficile-ассоциированной диареи?

В данный анализ были включены рандомизированные клинические исследования, в ходе которых изучалась эффективность пробиотиков для профилактики Clostridium difficile-ассоциированной диареи.

Применение пробиотиков для предупреждения развития антибиотикоассоциированной клостридиальной диареи

Антибиотики относятся к классу наиболее часто назначаемых лекарственных средств во всем мире. Прием антибиотиков может вызывать нарушение баланса микроорганизмов, в норме населяющих кишечник. В результате этого повышается риск развития различных патологий, среди которых часто наблюдается диарея.

Пошук Всі результати