Пухлини носоглотки

Розрізняють доброякісні (носоглоткова фіброма) та злоякісні пухлини носоглотки.

Доброякісні пухлини

Носоглоткова фіброма

Це високоваскулізована фіброма (ангіофіброма), яка росте з базальної фасції чи періосту склепіння або задньої стінки носоглотки. Пухлина розвивається під час статевого дозрівання у хлопчиків і рідше – в юнацькому віці.

Клінічна картина

До носових симптомів належать закладання носа, тривалі носові кровотечі, що повторюються (судини пухлини не мають м'язового шару). Кровотечі можуть призвести до загибелі хворого. Деформація обличчя буває у пізніх випадках. При розповсюдженні пухлини, що проросла в орбіту, спостерігається випинання й зміщення очного яблука назовні; при проростанні у виличну ділянку – випинання щоки та виличної ділянки. Носоглоткові фіброми також викликають обструкцію слухової труби.

Діагностика

Передня риноскопія: пухлина найчастіше розповсюджується допереду у порожнину носа і пазухи. Задня риноскопія: помітна пухлина. Пальцеве дослідження носоглотки: пухлина щільна, часточкова й легко кровоточить.

Лікування

Хірургічне: пухлину видаляють шляхом розсічення м'якого піднебіння або проведення бокової ринотомії за Муром. Променеве: в окремих випадках проводять телегамматерапію з метою склерозування пухлини, що кровоточить, як підготовку до операції.

Злоякісні пухлини

Переважно спостерігаються карцинома (включаючи лімфоепітеліому) у літніх, рідко – саркома (включаючи лімфосаркому) в молодих.

Клінічна картина

Симптоми: з боку носа – закладання, виділення з носа, носові кровотечі. До вушних симптомів належать зниження слуху, біль у вусі та нерухомість м'якого піднебіння на боці пухлини (через проростання пухлини), що є діагностичною тріадою Тробера.

Неврологічним симптомом є ураження черепномозкових нервів у результаті руйнування пухлиною основи черепа, що включає III, IV, V, VI і останні чотири пари черепно-мозкових нервів.

Шийні симптоми виявляються двосторонніми метастазами у верхніх глибоких шийних лімфатичних вузлах. Ці метастази можуть виявитися раніше, аніж пухлина.

Діагностика

Об'єктивні ознаки: при задній риноскопії виявляють пухлинні маси або виразки.

Пальцеве дослідження проводиться під місцевою анестезією за сумнівних випадків.

Додаткові дослідження: рентгенографія носоглотки й основи черепа, ендоскопічне обстеження носоглотки, біопсія.

Лікування

Лікування: телегамматерапія, хіміотерапія.

Рекомендовано:

  1. Консультація оториноларинголога (обов'язково).
  2. Консультація онколога.

Література

Синдромно орієнтована оториноларингологія у загальній лікарській практиці. Діагностика та раціональна фармакотерапія Д.м.н., професор Попович В.І.

Проведені заходи

Хронічні запальні захворювання ЛОР органів як міждисциплінарна проблема

Клінічний випадок з практики лікаря: алергічний риніт

Клінічний випадок з практики лікаря: алергічний риніт

Практикуючі лікарі представляють клінічні випадки зі своєї практики. Після цього учасники наради дають рекомендації на основі предсталеного анамнезу, результатів проведених досліджень та попередньої терапії.

Науково-клінічні дані

Медикотехнологічні документи щодо кашлю

Медикотехнологічні документи щодо кашлю

Якими медико-технологічно документами може керуватись лікар при супроводі хворого з кашлем?

Пошук Всі результати